Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2019

Gösterim: 1928

Bölümün Amaç ve Hedefleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün öncelikli amacı; çalışma hayatının dinamiklerini bilen, işgücü piyasasını anlayan ve yorumlayan, çalışanın refahını sağlamaya ve işyerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirleri düşünüp uygulamaya koyabilen,  “Çalışma Ekonomisti” yetiştirmektir. Çalışma ekonomisi, sosyal politika, sosyal güvenlik, çalışma sosyolojisi, iş hukuku, insan kaynakları disiplinleri bölüm öğrencilerinin eğitimini alacağı konular arasındadır.

Toplumun üretim ve paylaşımla ilgili sorunlarını anlayabilmek, çalışma hayatı ile ilgili değişim ve dönüşümleri kavrayabilmek, teorik ve uygulamalı olarak bilgiye ulaşabilmek, bilgiyi üretebilen bireyler yetiştirmek ve gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayabilmek amacıyla lisans ve lisansüstü eğitim vererek bilimsel araştırma yapmak bölümün hedefleri arasındadır.