Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019

Gösterim: 985

"20. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ" düzenleniyor.

Türk-İş'in sponsorluğunda, bu yıl 20. kez düzenlenecek olan “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Kongresi” 11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ev sahipliğinde, Pamukkale’de gerçekleştirilecektir.

Kongrenin ana teması Sosyal Politikada Güncel Tartışmalar olarak belirlenmiştir. Temanın belirlenmesinde, yaşadığımız çağın Endüstri 4.0, Göçmen Krizi, İklim Değişikliği, Yaşlanma ve Bakım açığı, işgücü piyasasında artan esneklik, yeni çalışma modelleri ve yükselen işsizlik gibi çok sayıda dönüşüme tanıklık eden bir çağ olması ve tüm bu dönüşümlerin sosyal politikada yarattığı çarpıcı etkiler göz önünde bulundurulmuştur . Kongrede sunulacak bildirilerin ve yapılacak tartışmaların bu dönüşümlerin yarattığı etkileri anlamaya ve çözümleyici teorik yaklaşımların ve politikaların üretimine katkı sağlayacağını umuyoruz.

Daha önce de olduğu gibi kongremiz, davetli konuşmacıların yer aldığı ana – açılış oturumu ile ana temaya paralel biçimde hazırlanmış bildirilerin yer aldığı, sosyal politika disiplinini kapsayan alt oturumlardan meydana gelecektir. Kongre ana teması doğrultusunda belirlenecek olan alt başlıklar sınırlayıcı olmayacağı gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri disiplinini ilgilendiren ve aşağıda ana başlıkları verilen her türlü konuyu içerebilecektir:

Sosyal Politikada Dönüşüm

2000’lı Yıllarda Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisinde Güncel Tartışmaları

İş Hukukunun Güncel Sorun Alanları

Çalışma Sosyolojisinde Değişim ve Dönüşümler

Yeni Binyılda Çalışma Psikolojisi

Endüstri 4.0 ve Çalışma Yaşamı

Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liği

Sosyal Güvenliğin Dönüşümü

Dezavantajlı Gruplar

İklim Değişimi ve Çevresel Adalet

Uluslararası Göç

İstihdam ve İşsizlik

Demografik Dönüşümler ve Çalışma Yaşamı ve Sosyal Korumaya Etkileri (Yaşlanma, kuşaklararası dayanışma vb.)

https://www.ceeik2019.org/