Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023

Gösterim: 210

Dr. Öğr. Üyesi Merve Çiloğlu Yörubulut, SETA Vakfı tarafından yapılan "Yerel Yönetimler ve Yenilikçi Sosyal Politikalar" projesinde proje araştırmacısı olarak yer almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Merve Çiloğlu Yörubulut, SETA Vakfı tarafından yapılan "Yerel Yönetimler ve Yenilikçi Sosyal Politikalar" projesinde proje araştırmacısı olarak yer almıştır. Proje kapsamında "Yaşlılar, Kadınlar, Engelliler, Gençler, Sosyal Yardım Alanlar" olmak üzere 5 dezavantajlı grup ile odak grup görüşmeleri; belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile bir çalıştay ve anket çalışmaları yapılarak kapsamlı şekilde yerel yönetimlerin sosyal politikalar hususundaki etkinliği ölçülerek sorunlar belirlenip öneriler sunulacaktır.


Fotoğraflar