EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU (EYİ) 2020

EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU (EYİ) 2020

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik sempozyumu 12.02.2020-14.02.2020 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilece