Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021

Gösterim: 500

Üniversitemizde 2021 Yılı “Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Yılı” İlan Edilmiştir

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 28/12/2020 tarih ve 2020/32 sayılı toplantısında, 2021 yılının Üniversitemizde “Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Yılı” olarak ilan edilmesi uygun görülmüş ve Üniversitemiz programlarında 6. yarıyıl dönem derslerinde Üniversite Seçmeli Ders Grubunda USD3266 kodu ile “Gönüllülük Çalışmaları” dersi açılmıştır. 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde “Gönüllülük Çalışmaları” dersini seçen ve ders kapsamında proje yürüten öğrencilerimize mezuniyetlerinde diplomalarıyla birlikte “Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Belgesi” verilecektir. 

Üniversitemiz tarafından 2021 yılının “Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Yılı” ilan edilmesi vesilesi ile tüm akademik ve idari birimlerde görev yapan personelimizin, ayrıca önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerimizin, sürece destek vermesi Üniversitemizin ilgili kurulları tarafından da teşvik edilmektedir.

Tüm dünyanın ve ülkemizin Covid-19 salgınından dolayı olağanüstü koşullar yaşadığı bu zor dönemde, öğrencilerimizin akademisyenlerimizle birlikte ekip halinde çalışarak geniş bir perspektifle gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk projeleri yapması, toplumsal faydanın oluşturulması açısından son derece önem arz etmektedir. 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde “Gönüllülük Çalışmaları” dersinin seçilerek teorik eğitimlerin alınmasını ve öğrenci topluluklarımızın kuruluş amaçları doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesine destek vermesini temenni ederiz. Gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projelerinin Üniversitemiz tarafından güçlü bir şekilde destekleneceğini belirtir, yeni dönemin sağlık ve başarılar getirmesini temenni ederiz.


Fotoğraflar