Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2019

Gösterim: 1888

Bölümün Amaç ve Hedefleri

Ekonometri bölümünün temel amacı, ekonometri ve nicel iktisat konusunda yeterli bilgiye sahip “Ekonometrist/ Ekonometrisyen yetiştirmektir. Günümüzde herhangi bir iktisadi olayın ekonometri ve istatistik kullanılmadan yorumlanması ve ileriye yönelik tahminlerin yapılması olanaklı olmadığı gibi inandırıcı da değildir. Bu nedenle iktisatçı mutlaka bir ekonometriste veya istatistikçiye gereksinim duymakta ya da kendisi ekonometri veya istatistik öğrenme ihtiyacı hissetmektedir. Bu açıdan bakıldığında da ekonometristi; iktisat biliminin mühendisi olarak tanımlamak mümkündür.

Bölümün temel hedefi, öğrencilere soru sormayı, eleştirel düşünmeyi, çok yönlü ve alternatif bakış açılarına açık bir dünya görüşü edinmeyi ve ekip halinde çalışmayı öğreterek entelektüel bir derinlik kazandırmaktır. Bu amaçla, ekonometri bölümü, çok boyutlu, eleştirel, teorik ve metodolojik olarak çoğulcu, farklılıklara açık ve disiplinler arası bilgi birikimine dayanan bir eğitim ve araştırma formasyonu vermektedir.