Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024

Gösterim: 1761

Çalışma Olanakları

Ekonometri bölümü öğrencileri eğitim-öğretim dönemi dışında gönüllülük esasına dayalı olarak kendilerini geliştirmek ve iş hayatına adapte olabilmek açısından staj yapabilmektedir.

Ekonometri bölümü mezunları gerek kamu gerekse özel sektörde pek çok çalışma alanına sahiptirler. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşlarında ve başta bankacılık ve sigortacılık sektörleri olmak üzere özel kurumların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe birimlerinde çalışmaktadırlar. Raporlama uzmanı, veri analizi uzmanı, talep planlama uzmanı, risk analizi uzmanı, kalite yönetimi, iş analizi uzmanı gibi pozisyonlar için özellikle ekonometri bölümü mezunları tercih edilmektedir.