Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024

Gösterim: 2665

Ekonometri Bölümü Tanıtımı

 

Ekonometri Bölümü Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak 2009 yılında kurulmuştur. Bölüm; 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı Kanun'la kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dâhil olmuştur.

Ekonometri bilimi genel anlamda iktisat, istatistik ve matematik bilimlerinin bir ara kesiti olarak tanımlanmaktadır. Ekonometri bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin; sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan ve disiplinli çalışmaya alışkın kişiler olması gerekmektedir. Ekonometri, yöneylem ve istatistik paket programları destekli eğitim gören Ekonometri Bölümü öğrencileri, “ekonometrist” unvanını almakta ve verileri işleme, analiz etme ve raporlama yeteneğine sahip olmaktadır.

Ekonometri bölümü mezunları gerek kamu gerekse özel sektörde pek çok çalışma alanına sahiptirler. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşlarında ve başta bankacılık ve sigortacılık sektörleri olmak üzere özel kurumların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe birimlerinde çalışmaktadırlar. Raporlama uzmanı, veri analizi uzmanı, talep planlama uzmanı, risk analizi uzmanı, kalite yönetimi, iş analizi uzmanı gibi pozisyonlar için özellikle ekonometri bölümü mezunları tercih edilmektedir. Bölümümüz 2 profesör, 1 doçent, 5 doktor öğretim üyesinden oluşan güçlü bir akademik kadroya sahiptir.

Örgün öğretim düzeyinde eğitim-öğretim verilmekte olan ekonometri bölümündeki eğitim ve akademik faaliyetleri aşağıda yer alan anabilim dalları bünyesinde yürütülmektedir:

  • İstatistik Anabilim Dalı
  • Yöneylem Anabilim Dalı

Ekonometri bölümü bünyesinde tezli yüksek lisans programı mevcuttur.