29 Ocak 2020

Gösterim: 1077

Faydalı Kaynaklar

Ekonometri Alanında Yararlanılacak Kitaplar:

Temel Ekonometri, D. Gujarati & D. Porter

Ekonometriye Giriş, J. H. Stock & W. Watson

E-Views ile Temel Ekonometri, S. Güriş & E. Çağlayan & B. Güriş

Ekonometri Temel Kavramlar, S. Güriş & E. Çağlayan

Örneklerle Ekonometri, D. Gujarati

Ekonometriye Giriş I, Wooldridge

Ekonometriye Giriş II, Wooldridge

Ekonometri Kılavuzu, P. Kennedy

Uygulamalı Ekonometri, A. Kutlar

Finansal Ekonometri, N.Ç. Yavuz

Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, M.Sevüktekin & M.Çınar

Panel Zaman Serileri Analizi, F.Yerdelen Tatoğlu

Mekansal Ekonometri, M.Yılgör

 

İstatistik Alanında Yararlanılacak Kitaplar:

İşletme ve İktisat İçin İstatistik, P. Newbold

Temel İstatistik, M. Turanlı & S. Güriş

Schaums İstatistik, M. Spiegel

Matematiksel İstatistik, M. Aytaç

Uygulamalı İstatistik, Ö. Serper

Olasılık ve İstatistik, F. Akdeniz

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ş. Kalaycı

İstatistik ve Ekonometri Uygulamaları ile R, H. Satman

Örnekleme, Ö. Serper, M. Aytaç, N. Bayram

 

Yöneylem Alanında Yararlanılacak Kitaplar:

Yöneylem Araştırması, K. Sezen

Yöneylem Araştırması, H. Taha

Yöneylem Araştırması, A. Öztürk

Açıklamalı Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlüğü, M. Atan & Ş. Altan

Oyun Teorisi, E. Yılmaz

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, Y. Çelikbilek

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, B. F. Yıldırım & E. Önder

Optimizasyon ve Matlab Uygulamaları, A. T. Özturan