Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024

Gösterim: 2066

İstatistik Ana Bilim Dalı

İstatistik Ana Bilim Dalı teorik istatistik, nitel ve nicel verisi analizleri, örnekleme teorisi ve örnekleme teknikleri, çok değişkenli ve doğrusal olmayan çok değişkenli istatistik, stokastik süreçler, olasılık ve matematiksel istatistik, big data analizleri, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar ve yapısal eşitlik modelleri alanlarını kapsar.

 

 

İstatistik Ana Bilim Dalı Akademik Personel

Prof. Dr. Metehan YILGÖR

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Özlem AYVAZ KIZILGÖL
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖNDES
Dr. Öğr. Üyesi Derya TOPDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Fulden KÖMÜRYAKAN