03 Ocak 2022

Gösterim: 1786

İstatistik Ana Bilim Dalı

İstatistik Ana Bilim Dalı teorik istatistik, nitel ve nicel verisi analizleri, örnekleme teorisi ve örnekleme teknikleri, çok değişkenli ve doğrusal olmayan çok değişkenli istatistik, stokastik süreçler, olasılık ve matematiksel istatistik, big data analizleri, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar ve yapısal eşitlik modelleri alanlarını kapsar.

 

 

İstatistik Ana Bilim Dalı Akademik Personel

Prof. Dr. Metehan YILGÖR

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Özlem AYVAZ KIZILGÖL
Arş. Gör. Derya TOPDAĞ
Arş. Gör. Fadime AKSOY
Arş.Gör. Fulden KÖMÜRYAKAN
Arş. Gör. Hakan ÖNDES