Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019

Gösterim: 1769

Program Yeterlilikleri

Lisans eğitimleri sonunda Ekonometri Bölümü’nün öğrencilerine sunduğu program yeterlilikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

  • İleri düzeyde veri işlenmesi yoluyla bilgi elde edilmesi ve gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahip olunabilmesi
  • Yazılı ve görsel kayıtların kullanılarak sosyal bilimler ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşılması
  • Alana ilişkin bilgilerin alanın gerektirdiği teknik donanımla sunulabilmesine yönelik beceri kazanılması
  • Kararların alınması, uygulanması ve davranış haline getirilmesinde alana ilişkin bilgilerin kullanılabilmesi
  • Alan ait alt dallar ve sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişki kurularak yorum üretilmesi, analiz yapabilme becerisine sahip olunması ve bu becerilerin geliştirilmesi
  • Alanla ilgili elde edilen bilgilerin neden-sonuç ilişkisi yoluyla eleştiri süzgecinden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
  • Sosyal ve davranışsal olgulara ilişkin görüşlerin geliştirilmesi ve olayların yorumlanmasında yetkinlik sahibi olunması