Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020

Gösterim: 348

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Kayıt Duyurusu

 • Ders Kayıtları Öğrenci Otomasyon Sistemi (obs.bandirma.edu.tr) adresi üzerinden 03 Şubat-09 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • İkinci öğretim öğrencileri ve ikinci üniversite okuyan normal öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini ve katkı paylarını Öğrenci Numarası ile Halk Bankası Şubelerinden veya Halk Bankası internet şubesi/ATM'lerinden yatırılabilir.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde yeni kayıt olan öğrencilerimiz dahil tüm öğrencilerimiz kendileri ders kayıtlarını yapacaklardır. Otomatik Ders kaydı olmayacaktır.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde; şubeli derslerde öğrenci numarasının son hanesi tek olanlar A şubesini öğrenci numarasının son hanesi çift olanlar B şubesini seçecektir.
 • Öğrencilerimiz derslerini seçerken bölüm ders programlarına bakarak ders seçimi yapmaları gerekmektedir (Bölüm ders programı ders kaydından önce ilan edilecektir.)
 • Öğrencilerimiz öncelikli olarak alttan kalan zorunlu derslerini seçmek zorundadırlar. Daha sonrasında alttan kalan seçmeli dersleri varsa ilgili dersleri seçmek ya da ilgili yarıyılda daha önce almadığı başka bir seçmeli ders ile kaldığı dersi saydırmak zorundadırlar. Alttan dersi olmayan öğrenci bulunduğu sınıfın ilgili yarıyılından ders seçebilir.
 • İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’in altında olan önlisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyılsonunda 1,80 ve üzerinde olan önlisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.
 • 2016 ve sonrası girişli öğrenciler 5. Yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan lisans öğrencileri; danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler.
 • 2016 ve sonrası girişli öğrenciler not yükseltmek amacıyla ders seçemeyeceklerdir.(Bütün derslerini başarıyla tamamladığı halde AGNO ’su 2,00 ‘ın altında olduğu için mezun olamayan öğrenciler altıncı fıkrada belirtilen kredi sınırları içerisinde başarmış oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla alabilirler.)
 • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenim gören 1. öğretim öğrencileri bir işlem yapmayacaklardır. İkinci öğretim öğrencileri ise ilgili bankaya harç ücretini yatıracaklardır.
 • Öğrencilerimizin ders seçtikten sonra kontrol et butonuna ardından kesinleştir butonuna tıklaması gerekir.
 • Danışman Onayı olmayan ders kayıtları geçersizdir. Ders kayıtları öğrencinin sorumluluğundadır.