31 Ocak 2019

Gösterim: 784

Program Yeterlilikleri

Lisans eğitimleri sonunda Maliye Bölümü’nün öğrencilerine sunduğu program yeterlilikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

  • Mali ve iktisadi konularla ilgili kazanılan temel bilgilerin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, analiz edebilmesi ve yorumlanması yeteneğinin kazanılması
  • İktisadi ve mali konulara yönelik politika önerisi geliştirilebilmesi
  • Maliye alanına ilişkin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilerek kavranması ve bunlar arasında ilişki kurabilme becerisinin kazanılması
  • Devlet bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin bilgi sahibi olunması
  • Maliye politikalarına ilişkin uygulamaların kavranması, yorumlar ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
  • Vergilendirme süreciyle ilgili teorik ve hukuki bilgilerin edinilmesi, vergi sistemlerinin işleyişinin anlaşılması, yorumlanması ve vergisel gelişmelerin takip edilmesi