Güncelleme Tarihi: 17 February 2020

Visitors: 682

Useful Resources

Books to be Used in Econometrics:
Temel Ekonometri, D. Gujarati & D. Porter
Ekonometriye Giriş, J. H. Stock & W. Watson
E-Views ile Temel Ekonometri, S. Güriş & E. Çağlayan & B. Güriş
Ekonometri Temel Kavramlar, S. Güriş & E. Çağlayan
Örneklerle Ekonometri, D. Gujarati
Ekonometriye Giriş I, Wooldridge
Ekonometriye Giriş II, Wooldridge
Ekonometri Kılavuzu, P. Kennedy
Uygulamalı Ekonometri, A. Kutlar
Finansal Ekonometri, N.Ç. Yavuz
Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, M.Sevüktekin & M.Çınar
Panel Zaman Serileri Analizi, F.Yerdelen Tatoğlu
Mekansal Ekonometri, M.Yılgör
 

Books to be Used in the Field of Statistics:
İşletme ve İktisat İçin İstatistik, P. Newbold
Temel İstatistik, M. Turanlı & S. Güriş
Schaums İstatistik, M. Spiegel
Matematiksel İstatistik, M. Aytaç
Uygulamalı İstatistik, Ö. Serper
Olasılık ve İstatistik, F. Akdeniz
SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ş. Kalaycı
İstatistik ve Ekonometri Uygulamaları ile R, H. Satman
Örnekleme, Ö. Serper, M. Aytaç, N. Bayram
 
Books to be Used in Operations:
Yöneylem Araştırması, K. Sezen
Yöneylem Araştırması, H. Taha
Yöneylem Araştırması, A. Öztürk
Açıklamalı Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlüğü, M. Atan & Ş. Altan
Oyun Teorisi, E. Yılmaz
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, Y. Çelikbilek
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, B. F. Yıldırım & E. Önder
Optimizasyon ve Matlab Uygulamaları, A. T. Özturan