Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2020

Gösterim: 697

Bölümümüz Öğretim üyesi Dr. Hamit Akçay'ın kitabı çıktı!

Bölümümüz Öğretim üyesi Dr. Hamit Akçay'ın "Yahudinin İş Ahlakı" isimli kitabı Format Yayınları'ndan çıkmıştır. Kitabın konuyu ele alışı şöyle ifade edilmiştir. 

"4 Milyon nüfusu ile dünya nüfusunun sadece binde beşini oluşturan Yahudilerin, dünya ekonomisinin tahminen en az %50’sini ellerinde tuttukları hesaplanmaktadır. Yahudilerin iş dünyasında göstermiş olduğu bu muazzam başarının nedenleri herkesçe merak edilmekte, pek çok araştırmacı tarafından sorgulanmakta, araştırılmaktadır. Araştırma konularından biri de Yahudilerin iş yaşamındaki başarıları ile ahlakları arasında bir bağlantı olup olmadığıdır. Yahudi kimdir? Tarih boyunca Yahudilerin karakteristik özellikleri olmuş mudur? Yahudi iş ahlakı nedir? Yahudi iş ahlakının temel unsurları nelerdir? Yahudilerin iş ahlakının Yahudi iş adamlarının başarılarına olumlu ya da olumsuz etkisi var mıdır? Bu kitapta tüm bu soruların cevapları hakkında yeterince bilgi bulacaksınız."