03 Ocak 2022

Gösterim: 2194

Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı

Çalışma hayatının başlıca aktörleri olan işçi, işveren ve devletin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen endüstri ilişkileri disiplininin teorik çerçevesi, işçi ve işveren sendikaları, toplu pazarlık, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalının incelediği temel alanlardır.

 

Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Akademik Personel

Doç. Dr. Fatih YILMAZ

(Anabilim Dalı Başkanı)