21 Ekim 2022

Gösterim: 2901

Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı

Emek piyasasının işleyişi ve bu piyasada ortaya çıkan sorunlarla ilgilenen bir disiplindir. Bu bağlamda emek arzı ve talebi, işgücü piyasası dengesi, ücretler, beşeri sermaye, emek göçü, sendikalar ve toplu pazarlığın ekonomik etkileri, işsizlik ve istihdam gibi konular Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalının temel alanlarını oluşturmaktadır.

 

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Akademik Personel

Prof. Dr. Serap PALAZ ÇAKIR

(Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hamit AKÇAY

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Bilal COŞAN

Arş. Gör. Olcay POYRAZ