Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023

Gösterim: 2614

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı

İşçi-işveren-devlet ilişkilerini mevzuat çerçevesinde inceleyen, düzenleyen ve toplumun sosyal refahını sağlamak adına oluşabilecek risklerin yönetimini konu edinmektedir. Bu kapsamda çalışma hayatında bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, çalışma koşullarının düzenlenmesi, ücret, sendikal faaliyetler, sigorta işlemleri, iş kazaları, emeklilik gibi konular İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalının incelediği temel alanlardır.

 

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aslı KAVURMACI

Dr. Öğr. Üyesi  Merve ÇİLOĞLU YÖRÜBULUT

Arş. Gör. Muhammet Furkan KOCA