Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019

Gösterim: 1971

Program Yeterlilikleri

Lisans eğitimleri sonunda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün öğrencilerine sunduğu program yeterlilikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

  • Toplumsal ilişkilerin yapısının analizi ve güncel gelişmelerin etkin biçimde takip edilmesi
  • Eğitimden elde edilen bilgilerin neden-sonuç ilişkisi kapsamında değerlendirilerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda kullanılabilmesi
  • Sosyal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirilebilmesi
  • Takım çalışmasına yatkınlık ve mesleğe ilişkin bilimsel ve etik ilkelerin bilincinde olunması
  • Siyasal ve iktisadi gelişmelerin sonuçlarının kavranabilmesi
  • Sosyal politika ve çalışma yaşamını içeren hukuksal metinlerin ve düzenlemelerin niteliklerinin kavranabilmesi
  • Sosyal bilimler ve sosyal politikanın temel kavramlarının kavranarak gündelik hayattaki karşılıklarının değerlendirilebilmesi