Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022

Gösterim: 2845

Sosyal Politika Ana Bilim Dalı

Dar anlamda işçi ve işveren ilişkilerinin incelendiği, geniş anlamıyla ise toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik (engelliler, yaşlılar, gençler, kadınlar vb.) ortaya çıkabilecek sosyal sorunlara karşı politikaların üretilmesine katkıda bulunacak çalışmalar Sosyal Politika Ana Bilim Dalının temel alanlarını oluşturmaktadır.

 

Sosyal Politika Anabilim Dalı

Prof. Dr. Celalettin YANIK

(Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Kemal YILDIZ

Doç. Dr. Bülent ARPAT

Arş. Gör. Onur YAVAŞ