Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022

Gösterim: 2584

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalı

Çalışma faaliyetinin sosyolojik boyutları, üretim ve yönetim modelleri (Taylorizm, Fordizm, Post-fordist modeller vb.) ve bu bağlamda ortaya çıkan sorunlar, eski/yeni üretim ve yönetim tekniklerinin ve teknolojilerinin diğer yandan küreselleşmenin işgücü, vasıf ve toplum üzerindeki etkileri Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalının temel alanlarını oluşturmaktadır.

 

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Gizem Burcu KARAALİ