Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2019

Gösterim: 1838

Bölümün Amaç ve Hedefleri

İktisat bölümünün öncelikli amaçları arasında; iktisadın tüketici ve üretici davranışları ile temel makro olgularını inceleyecek düzeyde bilgilerle donatılmış, karşılaştığı problemleri farklı bakış açılarıyla ele alarak çözümler üretebilen, kapsamlı ve bağımsız düşünebilen, iktisadi analiz ve modelleme yaparak bilgilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen mezunlar veren bir bölüm olmak yer almaktadır.

Teorik ve uygulamalı iktisat alanlarında, lisans seviyesinde üst düzeyde ve öncül konumda bir bölüm olmanın yanı sıra diğer birimlere lisans seviyesinde gerekli olan matematik desteğini sağlayabilmek, bilime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak kadroları yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim vermek ve bilimsel araştırma yapmak bölümün diğer amaçları arasında gösterilebilir.