Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020

Gösterim: 2528

İktisat Bölümü Okuma Listesi

İktisat Bölümü Öğrencilerine Kitap Tavsiyeleri
 
İktisada Giriş (Zeynel Dinler)
İktisada Giriş (Erdal Muzaffer Ünsal)
İktisada Giriş (Kemal Yıldırım)
İktisada Giriş (Hüseyin Şahin)
İktisada Giriş (Tümay Ertek)
İktisat (Zeynel Dinler)
İktisadın ABC’si (İlker Parasız)
Mikro İktisada Giriş (Kemal Yıldırım, İlyas Şıklar, İbrahim Bakırtaş)
Mikro İktisada Giriş (Erdal Muzaffer Ünsal)
Mikroekonomiye Giriş (Tümay Ertek)
Mikro İktisat (Erdal Muzaffer Ünsal)
Mikro Ekonomi  (Zeynel Dinler)
Mikro Ekonomi (İlker Parasız)
Mikro İktisat (Hüseyin Şahin)
Mikroekonomi Teorisi (Tümay Ertek)
Makro İktisada Giriş (Kemal Yıldırım, İbrahim Bakırtaş, Rasim Yılmaz, Ethem Esen)
Makro İktisada Giriş (Erdal Muzaffer Ünsal)
Makroekonomiye Giriş (Tümay Ertek)
Makro İktisat (Erdal Muzaffer Ünsal)
Makro Ekonomi "Teori ve Politika" (İlker Parasız)
Makro İktisat (Hüseyin Şahin)
Makro Ekonomi (Kemal Yıldırım, Doğan Karaman, Murat Taşdemir)
Makroekonomi (N. Gregory Mankiw)
Makro İktisat (Tümay Ertek)
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si (İlker Parasız)
Karşılaştırmalı Makro İktisat "Teoriler ve Politikalar"(Ersan Bocutoğlu)
Uluslararası İktisat "Teori Politika ve Uygulama" (Halil Seyidoğlu)
Uluslararası İktisat (İlker Parasız)
Uluslararası İktisat (Erdal Muzaffer Ünsal
Uluslararası Finans (Halil Seyidoğlu))
Para Teorisi ve Politikası (İlker Parasız)
Parasal Ekonomi (İlker Parasız)
Para Banka ve Finansal Piyasalar (İlker Parasız)
Para, Finans ve Kriz "Post Keynesyen Yaklaşım" (Sayım Işık)
Merkez Bankacılığı ve Para Politikası (İlker Parasız)
Parasal İktisat "Kuram ve Politika" (Fatih Özatay)
Para Politikası Stratejisi (Frederic S. Mishkin)
Türkiye Ekonomisi "Tarihsel Gelişimi Bugünkü Durumu" (Hüseyin Şahin)
Türkiye Ekonomisi (İlker Parasız)
Türkiye Ekonomisi (Yakup Kepenek)
Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009 (Korkut Boratav)
Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi (Şevket Pamuk)
Finansal Krizler ve Türkiye (Fatih Özatay)
Kalkınma Ekonomisi (İlker Parasız)
İktisadi Büyüme (Erdal Muzaffer Ünsal)
Ekonomik Büyüme Teorileri (İlker Parasız)
Büyüme Teorisinin Gelişimi ve Türkiye'nin Büyüme Sorunları (Vedit İnal)
Ekonomik Konjonktür (İlker Parasız)
Bölgesel İktisat (Zeynel Dinler)
Endüstriyel Ekonomi (Kemal Yıldırım)
Tarım Ekonomisi  (Zeynel Dinler)
İktisadi Düşünce Tarihi (Abdullah Mesud Küçükkalay)
İktisadi Düşünceler Tarihi (Ersan Bocutoğlu)
İktisadi Düşünce "Politik İktisadın Evrimi" (Gülten Kazgan)
İktisadın Tarihi (Vural Fuat Savaş)
İktisadi Düşünce Tarihi (E. K. Hunt, Mark Lautzenheiser)
Keynezyen İktisat Yıkılırken (Vural Fuat Savaş)
Dünya Ekonomisi "Küreselleşme, Finansal Kurumlar ve Küresel Makro Ekonomi" (İlker Parasız, Nalan Ölmezoğulları, Ufuk Ölmezoğulları)
1929 Dünya Büyük Ekonomik Krizi (İlker Parasız)
Küreselleşme "Temel Metinler" (Kudret Bülbül)
Körlerin Yürüyüşü "Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler" (Nurhan Yentürk)
Ulusların Düşüşü (Daron Acemoğlu, James A. Robinson)
Kapital (Thomas Piketty)
Eşitsizliğin Bedeli "Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor?" (Joseph E. Stiglitz)
Sazan Avı "Manipülasyon ve Hile Ekonomisi" (George A. Akerlof, Robert J. Shiller)
İyi, Kötü Ekonomi "Gılgamış’tan Wall Street’e İktisadi Anlam Arayışı" (Tomas Sedlacek)
Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar (Zeynel Dinler)