Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023

Gösterim: 2208

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı, öğrencilerin iktisadi davranış ve karar alma verme süreçlerini, piyasaların ve ekonomilerin işleyişini kavramalarını sağlamayı amaçlar. Ana Bilim Dalında açılan dersler ile öğrencilere üretici ve tüketici davranışlarına ilişkin kavramlar, iktisadi modellemeler ve temel ampirik analiz teknikleri öğretilmektedir.

 

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Akademik Personel

Prof. Dr. Alpaslan SEREL

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Burak DARICI

Prof. Dr. Suna KORKMAZ

Doç. Dr. Hale KIRER SILVA LECUNA

Doç.Dr. Armağan TÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜVENOĞLU

Arş. Gör. Çağlar ORAK