31 Ocak 2019

Gösterim: 1680

Program Yeterlilikleri

Lisans eğitimleri sonunda İktisat Bölümü’nün öğrencilerine sunduğu program yeterlilikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

  • Temel iktisat ile ilgili materyallerin kullanılabilmesi yeteneğinin kazanılması
  • İktisadi analize dayalı düşünme yeteneğinin kullanılabilmesi
  • Güncel problemlere çeşitli açılardan bakılarak doğru iktisadi modelleme ile çözüm üretme yeteneğinin kazanılması
  • İktisat bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve paylaşılması aşamalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranılması
  • Bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve iktisat alanıyla ilgili bilgi sistemleri ve bu alandaki yenilikleri takip edebilecek ve kullanabilecek düzeyde yazılım bilgisine sahip olunması
  • İktisadi bilgileri anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunması
  • Alana ilişkin lisans düzeyinde çalışmalar yürütebilecek yeterliliğin elde edilmesi, paydaşlarla ortaklaşa tartışmalar gerçekleştirilebilmesi
  • İktisat bilimindeki kavram ve teorilerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilerek karşılaşılacak problem ve konuların analiz edilmesi ve çözüme dayalı öneriler geliştirilebilmesi