Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024

Gösterim: 1827

Program Yeterlilikleri

 

Program Yeterlilikleri

İktisat Bölümü lisans programı, öğrencilere yönelik olan program yeterliliklerini içerir. Bu yeterlilikler, mezunların ekonomi alanındaki temel bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlar ve onları sektörde başarılı bir şekilde konumlandırmayı hedefler. İktisat Bölümü'nün lisans programında öğrencilere kazandırılması amaçlanan program yeterlilikleri:

  • Temel İktisat Bilgisi: Öğrenciler, temel iktisat konularını anlama ve analiz etme yeteneği kazanırlar. Bu kapsamda, mikro ve makro ekonomi gibi temel iktisadi kavramlarla ilgili materyallerin kullanılabilmesi öğretilir.
  • Analitik Düşünme Yeteneği: Öğrenciler, iktisadi problemleri analitik bir bakış açısıyla ele almayı öğrenirler. Güncel ekonomik sorunlara çeşitli açılardan bakarak doğru iktisadi modelleme ile çözüm üretebilme yetenekleri geliştirilir.
  • Veri Toplama ve Yorumlama: Öğrenciler, iktisat bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve paylaşılması süreçlerinde mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmayı öğrenirler.
  • Bilişim Teknolojileri Bilgisi: Öğrenciler, bilişim teknolojileri ve iktisat alanındaki bilgi sistemlerini takip edebilecek ve kullanabilecek düzeyde yazılım bilgisine sahip olurlar. Temel bilgisayar programları ile iktisat alanı arasındaki ilişkiyi anlarlar.
  • Yabancı Dil Yetkinliği: Öğrenciler, uluslararası ekonomi literatürünü takip edebilmek ve uluslararası çevrelerle etkili iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirirler. Bu sayede, küresel ekonomik gelişmelere katkı sağlama ve uluslararası işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkanı elde ederler.
  • Akademik ve Mesleki Yetkinlik: Öğrenciler, alanlarıyla ilgili lisans düzeyinde çalışmalar yürütebilecek yetkinliği elde ederler. Paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurma ve ortaklaşa tartışmalar gerçekleştirme becerisi kazanırlar.

Bu program yeterlilikleri, mezunların ekonomi alanında etkili bir şekilde çalışmalarını ve karşılaşacakları problemleri analiz edip çözüm üretmelerini sağlar. Bu sayede mezunlar, hem akademik hem de profesyonel yaşamlarında başarılı olabilirler.