Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022

Gösterim: 453

Fakültemiz Tarih Bölümü Arş. Gör. Kadir Purde'nin "Gelibolulu Mustafa Ali'de Aitlik ve Kimlik Kavramları: Türk, Türkmen ve Rumi" Adlı Makalesi Yayınlandı

 Fakültemiz Tarih Bölümü Arş. Gör. Kadir PURDE'nin "Gelibolulu Mustafa Âlîˈde Aitlik ve Kimlik Kavramları:Türk, Türkmen ve Rûmî" adlı makalesi Türkiyat Mecmuası'nın 32. sayısında yayınlandı. Makalede;  Türk, Türkmen ve Rûmî kavramları XVI. yüzyılın önemli bir âlim-bürokrat müellifi Gelibolulu Mustafa Âlî'nin eserleri üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Âlî'nin mümkün mertebe bütün eserleri taranarak eserlerinde geçen “Türk” kelimesinin bir dökümü çıkarılmış ve elde edilen veriler üzerinden muhtemel sorulara cevaplar verilmeye, yeni sorular sorulup cevaplanmaya, yorumlar getirilmeye gayret edilmiştir. “Türk” kelimesinden başka bu kavram ile yakından alakalı “Türkmen” ve “Rûmî” kelimeleri de Âlî'nin külliyatında taranmış ve onların da dökümleri çıkarılmıştır. Adı geçen kavramların her birinin Âlî'nin külliyatında geçtiği yerler tespit edilerek bu kavramlara XVI. yüzyılın meşhur bir “Osmanlısının” bakışı irdelenip ortaya konulmuştur. Yine bu kavramlara ve onların kullanımlarına destek olacak mahiyette Âlî'nin diğer kavim ve milletler hakkındaki görüşleri de ele alınmıştır. 

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.