Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023

Gösterim: 5574

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BİRİM KOORDİNATÖRLERİ

 

Bölüm

Farabi Değişim Koordinatörü

    Mevlana Değişim Koordinatörü

Erasmus Değişim Koordinatörü

Fakülte Kordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÖNDES Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÖNDES Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÖNDES

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr.Öğr.Üyesi Emre YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy KUTLUK

Arş. Gör. Dr. Sinem ATAY

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ARIÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ARIÖZ

Doç. Dr. Hanifi YAZICI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doç. Dr. Bilal COŞAN

Dr. Öğr. Üyesi Aslı KAVURMACI

Doç. Dr. Bilal COŞAN

Ekonometri Doç Dr. Özlem KIZILGÖL Doç Dr. Özlem KIZILGÖL Doç Dr. Özlem KIZILGÖL

Maliye

Doç. Dr. Sevda AKAR

Doç. Dr. Özgür BİYAN

Doç. Dr. S.Çağrı ESENER

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi Gülnil AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Gülnil AYDIN

Doç. Dr. Nida ABDİOĞLU

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞAHİN KUTLU

Doç. Dr. Celil AYDIN

Doç. Dr. Hale KIRER SILVALECUNA