Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024

Gösterim: 253

Stratejik Hedefler

 

 • Öğrencilere bilimsel bilgi ve meslek formasyonu kazandırarak toplumun ihtiyacı olan nitelikli bireyleri yetiştirmek
 • Eğitim ve Öğretimin niteliksel gelişimini sağlamak
 • Uluslararası normlar çerçevesinde eğitim ve öğretimi desteklemek
 • Öğretme ve öğrenme ortamlarının kapasitesini arttırmak
 • Araştırma altyapısının oluşumu için fizibilite çalışmalarını yapmak 
 • Paydaşları Birlikte çalışmaya özendirmek ve desteklemek
 • Kentsel ve Bölgesel gelişime katkı sağlayan projelerin niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak  
 • Düşünsel dinamizmin yakalandığı üniversite ortamında uluslararası kabul gören Akademik çalışmalar ortaya koymak
 • Özgür ve özgün düşünceyi ortaya çıkaracak araştırmaları desteklemek
 • Nitelikli Akademik araştırmaları arttırmak
 • Lisansüstü araştırmaları nitelik ve nicelik olarak geliştirmek