Tarih: 21 Eylül 2023

Gösterim: 542

YEREL YÖNETİMLER VE YENİLİKÇİ SOSYAL POLİTİKALAR PROJESİNDE FAKÜLTEMİZDEN BİR ÖĞRETİM ÜYESİ YER ALDI

Dr. Öğr. Üyesi Merve Çiloğlu Yörübulut, SETA Vakfı tarafından yapılan "Yerel Yönetimler ve Yenilikçi Sosyal Politikalar" projesinde proje araştırmacısı olarak yer almıştır. Proje kapsamında "Yaşlılar, Kadınlar, Engelliler, Gençler, Sosyal Yardım Alanlar" olmak üzere 5 dezavantajlı grup yer almaktadır. Bu kapsamda odak grup görüşmeleri; belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile bir çalıştay ve anket uygulamaları yapılarak kapsamlı şekilde yerel yönetimlerin sosyal politikalar hususundaki etkinliği ölçülecek, sorunlar belirlenip öneriler halinde sunulacaktır.


Fotoğraflar