20 Şubat 2019

Gösterim: 3571

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

DEĞİŞİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Bölümler

Erasmus Programı Koordinatörü

Mevlana Programı Koordinatörü

Farabi Programı Koordinatörü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koordinatörlükleri

Doç. Dr. İsmail ŞAHİN

Doç. Dr. Celalettin YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Evren İPEK

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Kemal YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Hamit AKÇAY

Ekonometri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hale KIRER SİLVA LECUNA

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KIZILGÖL

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KIZILGÖL

İktisat Bölümü

Doç. Dr.  Üyesi Celil AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Hicran SEREL

Dr. Öğr. Üyesi Engin ÇAĞMAN

İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi M. M. Tuncer ÇALIŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Gülnil AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Gülnil AYDIN

Maliye Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi S. Çağrı ESENER

Doç. Dr. Sevda AKAR

Doç. Dr. Sevda AKAR

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Lütfi YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy KUTLUK

Prof. Dr. Rıza ARSLAN

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hanefi YAZICI

 

Dr. Öğr. Üyesi Hanefi YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Alptekin MOLLA