25 Mart 2022

Gösterim: 6618

Kalite Komisyonu

                                                                                                                                                                                                              

                           Birim Kalite Komisyonu Başkanı

                        Doç. Dr. Bülent ARPAT

                                Telefon: +90 266 606 2501-2501


                               E-Posta: barpat@bandirma.edu.tr

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

           Birim Kalite Komisyonu Üyesi

 Emel GÜLTEKİN

Fakülte Sereteri
E-Posta: egultekin@bandirma.edu.tr 

Telefon : (0266) 717 01 17 – 2503

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                           

                                                                                                                                                                                                           Birim Kalite Komisyonu Üyesi

                                                                                                                                                                                                                  Prof. Dr. Burak DARICI

                                                                                                                                                                                                     E-posta: bdarici@bandirma@edu.tr

                                                                                                                                                                                                          Telefon: +90 266 606 2516-2516

         

                                                                                                                                                                                                   Birim Kalite Komisyonu Üyesi

                                                                                                                                                                                                  Prof. Dr. Hasan Aydın OKUYAN

                                                                                                                                                                                              E-Posta: hokuyan@bandirma.edu.tr                   

                                                                                                                                                                                                   Telefon: +90 266 606 2513-2513

       

                                                                                                                                                                                   

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Doç. Dr. Sevda AKAR
E-Posta: sevdaakar@bandirma.edu.tr
Telefon: +90 266 606 2540-2540

 

 

                                                                                                                                                                                              

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ARIÖZ

E-Posta:zarioz@bandirma.edu.tr

Telefon: +90 266 606 2569-2569

     

    Birim Kalite Komisyonu Üyesi

   Doç. Dr. Hale KIRER SİLVA LECUNA

        E-Posta:hkirer@bandirma@edu.tr

     Telefon: +90 266 606 2543-2543

Birim Kalite Komisyonu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ersoy KUTLUK
E-Posta: ekutluk@bandirma.edu.tr
Tel.: +90 266 606 2535-2535

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasin YILMAZ

E-Posta: yasinyilmaz@bandirma.edu.tr
Tel.: +90 266 606 2505-2505