Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020

Gösterim: 2812

Ekonometri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metehan YILGÖR'ün kitabı yayımlandı.


Fakültemiz Ekonometri Bölüm Başkanı Sayın Doç. Dr. Metehan YILGÖR'ün "Mekansal Ekonometri" adlı kitabı yayımlanmıştır. 

Kitap Hakkında: Mekansal Ekonometri kitabı, temel olarak bu alanda çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmacılara mekansal ekonometrinin teorik açıklamalarını sunmanın yanı sıra GeoDa, ArcGis ve MATLAB programlarında yapılan uygulamaları içermektedir. Bu doğrultuda kitapta “Mekansal Yatay Kesit Modelleri” konusunun yanı sıra günümüzde kullanım alanı giderek genişleyen panel verinin mekansal ekonometri ile analizi olan “Mekansal Panel Veri Modelleri” üzerine teorik açıklamalar yapılarak, bilgisayar programlarında uygulanabilirlikleri örnekler ile gösterilmiştir. Bunun yanı sıra kitapta, shape file dosyası oluşturma ve Türkiye için yapılacak çalışmalar için önem arz eden istatistiki bölge birimleri sınıflandırılması (İBBS) konuları da detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Tüm bu yönleri ve sade anlatım diliyle mekansal ekonometri alanında çalışmalar yapan tüm araştırmacılar için fayda sağlaması amaçlanmaktadır.

Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


Fotoğraflar