Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021

Gösterim: 816

Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Yasin YILMAZ editörlüğünde iki yeni kitap yayımlandı...

“Özel Politika Gerektiren (Dezavantajlı) Gruplar için Hayat Boyu Rehberlik Politikaları: Meslek ve Kariyer Rehberliği” isimli kitapta dezavantajlı gurupların, iş-meslek ve kariyer danışmanlığı ile iş ve meslek seçiminin doğru bir şekilde yapılarak, sıradan işgücü yerine profesyonel işgücünün yetiştirilmesi ve işgücü piyasasının ideal seviyeye ulaşmasına yönelik alınması gereken tedbirlerin sosyal politika mecrasında incelenmesi amaçlanmaktadır.

“Dijitalleşen Dünya’nın Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar” isimli ikinci kitapta ekonomik gerçekliklerin, çalışma hayatında beklenen ve istenen beceriler, yetenekler, yetkinlikleri de değiştirdiği günümüzün dijitalleşen dünyasında bu değişim ve dönüşümün dezavantajlı guruplar için bir avantaj durumuna getirilebilmesi düşüncesinden hareketle dünyada ve Türkiye’de dezavantajlılara yönelik alınan tedbirlerin sosyal politika mecrasında incelenmesi amaçlanmıştır. Kitabın bir özelliği de kitapta dijital çağın dezavantajlılar açısından değerlendirilmesidir.

Bu iki kıymetli eserde emeği geçen tüm bölüm yazarlarına teşekkülerimizi sunuyoruz.