29 Mart 2021

Gösterim: 2520

Bölüm Tanıtımı

İktisat Bölümü Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak 1993 yılında kurulmuştur. 18 Ekim 1993 tarihinde eğitim-öğretime başlayan bölüm, ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. Bölüm; 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı Kanun'la kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. Bölümde İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması öğrenci isteğine bağlı olarak yürütülmektedir. 

Örgün ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim verilen iktisat bölümünde eğitim faaliyetleri ve akademik faaliyetler aşağıda yer verilen anabilim dalları bünyesinde yürütülmektedir:

 

  • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
  • İktisat Politikası Anabilim Dalı
  • İktisat Tarihi Anabilim Dalı
  • İktisat Teorisi Anabilim Dalı


Tezli Yüksek Lisans, Tezli İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi programlarının da yer aldığı iktisat bölümü,  iktisat disiplininin her alanında öğrencilere kılavuzluk edecek, onların iktisatçı olarak düşünebilme ve karar verebilme yeteneğini geliştirebilecek, kendi alanlarında uzman, genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. İktisat bölümü 5 profesör, 5 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere 20 akademik personelden oluşmaktadır.