08 Eylül 2023

Gösterim: 113

2023-2024 Öğretim Yılı "TEV Üniversite Eğitim Bursu Kontenjanı hakkında duyuru

BAŞVURU

 • 2023 yılı için burs başvuru tarihleri 4 Eylül - 24 Eylül arasındadır.

 • Başvuru şartlarına ve forma www.tev.org.tr adresinden erişilmekte olup kontenjan ayrılan öğretim kurumları başvuru formunda yer almaktadır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. vatandaşı olmak,

 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

 • Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs alm amak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunm amaktadır .)

 • Ara sınıflar için genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olm ak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak.) Genel ortalamanın 2,50 olması durumunda enfa::.la l başarısız ders olabilir.

 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: başarılı olarak geçmiş olmak.

 • DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

 • İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

 

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,

 • Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,

 • Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler ,

 • Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açıköğretimden mezun olanlar dahildir)

 • Genel not ortalaması 2,50'nin altında olanlar,

 • Genel not ortalaması en az 2,50 olsa bile l'den fazla başarısız dersi olanlar,

 • 25 yaşından büyük olanlar,

 • Hüküm giyenle r,

 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

 • TEV'den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler,

 

MÜLAKATA DAVET EDİLEN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Türk Eğitim Vakfı'nın İnternet sayfasında (tev.org.tr) eklenmesi istenilen belgeler listesi yer almaktadır. Ayrıca öğrenciler aday başvuru takip sistemimizden de gerekli yönlendirme ekranlarına ulaşabilecek ve bütün aşamaları kendileri takip edebileceklerdir .

 

EVRAKLARIN HAZIRLANMASI VE BAŞVURU SÜRECİ

TEV'in ön değerlendirmesi soması mülakata davet edilecek adaylar TEV İnternet sayfasındaki aday başvuru takip ekranlarından süreci takip edebileceklerdir. (Ön değerlendirmeyi geçemeyen adayların belge hazırlaması gerekmemektedir. Bu nedenle bilgilendirme gelmeden lütfen belge hazırlamayınız.)

 • Bazı üniversitelerde TEV bursuna yapılan başvuru ile üniversiteye yapılan burs başvurusu üniversiteler tarafından birlikte değerlendirilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin burs talebini üniversitelerine bildirmesi gerekebilir. (Öm : Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, YTÜ, ODTÜ)

BURSUN ÖDENMESİ

 •             Burs kazanan öğrencilere Ekim ayından geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayı sonunda toplu olarak ilk ödeme yapı lır, somaki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.