Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023

Gösterim: 319

Nitel Yöntem Yaklaşımı Etkinliği

25.Mayıs.2023 perşembe günü 09:00-17 arasında öğretim üyelerimiz ve lisansüstü öğrencilerimiz için, Fuat Sezgin Konferans Salonunda "Nitel Yöntem Yaklaşımı Etkinliği" düzenlenecektir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile birlikte organize edilen etkinlik içeriği aşağıdaki gibidir:   
1. Bilimsel Araştırmanın Tarihi ve Doğasına Bakış
Modern bilimin doğuşu ve bilimsel araştırmanın temelleri: Natüralizme Bir Bakış ve Fizik
Rasyonalizm ve Ampirizm; Tümdengelim ve Tümevarım
Bilimin Felsefesini Yapmak: Ontoloji, Epistemoloji ve Metodoloji
Temel metodolojik yaklaşımlar: pozitivizm, realizm, konstrüktivizm, pragmatizm, eleştirel kuram, bilimsel realizm, reflektivizm
Metodoloji ve metot arasında ne fark var? Nicel, Nitel ve Karma yöntem yaklaşımları
 
2. Nitel Araştırma Yaklaşımının Felsefi Kökenleri, Mantığı ve Araştırma Prosedürü
Araştırma ne için yapılır? Betimsel, Açıklayıcı, Keşfedici, Anlamacı ve Öngörü temelli araştırmalar
Nitel çalışmalarda araştırma sorusu ve hipotez: nereden başlanmalı?
Desenleme yapmak zorunlu mudur? Desenleme neden önemlidir? 
Desenleme yapmak zorunlu mudur? Desenleme neden önemlidir? Nitel araştırmada temel desenler: Durum çalışması, fenomenoloji, anlatı araştırması, etnografya, grounded teori, meta-sentez, tarihsel araştırma
 
3. Nitel veri toplama yöntemleri ve veri toplarken dikkat edilmesi gereken hususlar
Nitel veri toplama yöntemleri: gözlem-saha çalışması, görüşme, doküman analizi
 
4. Nitel veri analiz yöntemleri ve kod kitabı oluşturma süreçleri
İçerik analizi, söylem analizi, süreç analizi
Kod kitabı nasıl oluşturulur: Tümdengelim ve tümevarımcı yöntem
 
5. Nitel araştırmalarda inanılırlık ve güvenirlik
Geçerlik nedir, güvenirlik nedir, nasıl sağlanmalıdır, hangi yöntemler kullanılır?