Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023

Gösterim: 707

ZORUNLU “ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I” VE “ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II” DERSLERİNDEN MUAFİYET SINAVI (GÜNCELLENMİŞTİR)(2023 Yılında Kayıt Olan Tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Öğrencileri için) Üniversitemize bağlı Fakültelerin tüm bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının tüm bölümlerinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I” ve “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II” dersleri zorunlu ders kapsamındadır. Bu derslerden muaf olmak isteyen 2023 girişli öğrenciler için Muafiyet Sınavı açılacaktır. Yapılacak olan sınavda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersleri almayacaklardır. 
Sınav; 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınavdan CC 60 (altmış) ve üstü puan alan öğrenciler “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I” ve “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II” derslerinden muaf olurlar. Öğrencilerin aldıkları puan muaf olunan dersin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Sınavdan alınan puan öğrencilerin almak zorunda oldukları ders için de geçerli olacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın altında puan alarak “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I” ve “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II” derslerinden muaf olamayan öğrenciler bu dersleri almakla yükümlüdür. 
Sınavda; Lozan Konferansı ve Lozan Barış Anlaşması,Türk İnkılâbı ve İnkılâp Hareketleri başlığı altında; Siyasi, Hukuk, Eğitim ve Kültür, Toplumsal, Ekonomi ve Tarım ile Nüfus ve Sağlık alanında yapılan inkılâp hareketleri, inkılâplara karşı yapılan muhalefet hareketleri vb. konular, ayrıca Türkiye’de Anayasal sistemin kurulması ve gelişimi, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları Türk Dış Politikası (Atatürk dönemi Türk Dış Politikası ve Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikası), Atatürk’ün Temel İlkeleri ile Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün ölümü ve sonrasında yaşanan gelişmeler, İkinci Dünya savaşı ve Türkiye, Çok Partili Hayata Geçiş, Türk İnkılâp Hareketleri (Siyasî Alanda Yapılan İnkılâplar) ve Siyasî Gelişmeler Türk İnkılâp Hareketleri (Siyasî Alanda Yapılan İnkılâplar) ve Siyasî Gelişmeler, Türk İnkılâp Hareketleri (Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar) Türk İnkılâp Hareketleri (Eğitim-Kültür, Sosyal, Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılâplar), Atatürk İlkeleri ve Bütünleyici İlkeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1932-1938), İsmet İnönü Dönemi (1938-1950), Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950-1960) konuları ele alınacaktır. 
Sınava girmek zorunlu olmayıp, isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları Fakülte Dekanlığına ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ekteki dilekçe ile başvuracaklardır. 

Başvuru Tarihleri: 25-29 Eylül  2023 (saat 17:00’a kadar)

Sınav Tarihi: 02 Ekim  2023, Pazartesi

Saati: 10:00 (Süre 60 dk)


Yer: Her öğrenci kayıtlı olduğu fakülte veya meslek yüksekokulunun bulunduğu kampüste sınava katılacaktır.