16 Şubat 2021

Gösterim: 517

Bölüm Misyon ve Vizyonu

İşletme Bölümünün Misyonu

Eğitimdeki çağdaş gelişmeler ışığında, iş dünyasına girişimci ve yönetici niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmeyi,  işletme bilimi alanında akademik gelişime katkıda bulunacak çalışmalar yapmayı, katma değer yaratmayı, çağı yakalayan ve güncel konulara katkı yapan bilgi üretmeyi, bu bilgileri paydaşlarla paylaşmayı ve sürekli gelişimi kalıcı kılmayı görev edinmiştir.

İşletme Bölümünün Vizyonu

Eğitim, öğretim kalitesi ile tercih edilen, işletme biliminin gelişimine katkıda bulunan, çalışma hayatının beklentilerine uygun bilgi ve yetkinliklerle donanmış, analitik karar verme yeteneğine ve etik değerlere sahip öğrenciler yetiştiren ve süreklilik ilkesine göre kendini yenileyen bir bölüm olmak ve Bandırma çevresindeki sanayi kuruluşları ile ortak projeler yürüterek, hem bu projelerde görev alacak lisansüstü adaylarımıza hem de sanayiye katkı sağlamaktır.