Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2021

Gösterim: 2352

Sık Sorulan Sorular

Soru: İşletme bölümünde dönemsel olarak hangi dersler bulunmaktadır? Mezun olabilmek için hangi dersleri vermiş olmak gerekmektedir?

Cevap: İşletme bölümü dersleri 8 yarıyılda (dönemde) gruplanmıştır. Bölümümüzden mezun olabilmek için verilmesi gereken derslere “İşletme bölümü ders planı”ndan ulaşabilirsiniz. Kısaca belirtmek gerekirse; 1. sınıf güz döneminde 10 zorunlu ders; 1. sınıf bahar döneminde 9 zorunlu ders; 2. sınıf güz döneminde 6 zorunlu ders; 2. sınıf bahar döneminde 6 zorunlu ders; 3. sınıf güz döneminde Finans I zorunlu dersi ve 5 seçmeli ders; 3. sınıf bahar döneminde Finans II zorunlu dersi ve 5 seçmeli ders; 4. sınıf güz döneminde 6 seçmeli ders; 4. sınıf bahar döneminde 6 seçmeli ders seçilmelidir. 

Ders planı için link; https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4891

 

Soru: Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler hangileridir?

Cevap: Ders planında yer aldığı üzere; 1. ve 2. sınıf derslerinin tamamı zorunlu derslerdir. 3. sınıf güz döneminde Finans I dersi, 3. sınıf bahar döneminde Finans II dersi zorunludur. 3. sınıf güz ve bahar dönemlerinde ayrıca 5'er ders seçmeli ders alınması gerekmektedir. 4. sınıfın hem güz hem bahar döneminde alınması gereken tüm dersler seçmeli derslerdir. Öğrencilerimiz 4. sınıfta hem güz hem bahar döneminde seçmeli dersler havuzundan 6'şar seçmeli ders seçmelilerdir. Seçmeli dersler dönemsel olarak açılan seçmeli dersler havuzundan seçilmelidir.

 

Soru: Başarısız olunan bir seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders alınıp, o dersin yerine saydırılabilir mi? Bu ders farklı yarıyıllardan seçilebilir mi?

Cevap: Başarısız olunan seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli ders alınıp o dersin yerine saydırılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, derslerin aynı yarıyıla (dönem) ait olmasıdır. Örneğin beşinci yarıyılda bir dersten başarısız olunduysa yerine alınacak ders de beşinci yarıyıla ait olmalıdır. Farklı dönemlerden yerine saydırılan dersler mezuniyete engel olmaktadır.

 

Soru: Tek ders sınavına girme şartları nelerdir?

Cevap: Tek ders sınavı,ders planındaki tüm dersleri başarmış olmak şartı ile sadece 1 dersten başarısız olmuş öğrencilerin girebildiği bir sınavdır. Sınava girebilmek için başarısız olunan dersin devam zorunluluğu şartının da yerine getirilmiş olması gerekir. Sınavdan tam puan alınması ihtimalinde mezuniyet için gerekli not ortalamasına ulaşılma ihtimali olmalıdır. Örneğin tek ders sınavından 100 tam puan alınması durumunda dahi mezuniyet için gerekli not ortalaması olan 2.00’a ulaşılamıyorsa tek ders sınavına girilemez.

 

Soru: Tek ders sınavları hangi dönemlerde yapılmaktadır? 

Cevap: Tek ders sınavı güz ve bahar yarıyıllarında yılsonu sınavları bittikten sonra yapılmaktadır. Akademik takvimde tek ders sınav tarihlerine ulaşılabilmektedir.

 

Soru: Akademik takvime nasıl ulaşabilirim?

Cevap: Akademik takvime üniversitemiz internet sitesinden ulaşılabilir. Fakültemiz ana sayfasından, “öğrenci” sekmesi altında her yıl için akademik takvim güncellenmektedir.

 

Soru: Üst sınıftan ders alabilmem mümkün müdür?

Cevap: Evet üst sınıftan ders alınabilir. Bunun şartları: En az 5. yarıyıla ulaşmış olmak, alttan eksik veya başarısız dersi olmamak ve not ortalamasının en az 3.00 olmasıdır.

 

Soru: Tüm derslerimi verdiğimi düşünüyorum. Eksik bir dersim var mı? Mezun olabilir miyim?

Cevap: Ders planında yer alan dersleri, obs (öğrenci bilgi sistemi) üzerindeki transkriptiniz (not dökümü) ile karşılaştırınız. Eksik veya başarısız dersiniz yoksa (FF) ve not ortalamanız en az 2.00 ise mezun olabilecek durumdasınızdır. Mezuniyet işlemleriniz her yarıyıl sonunda öğrenci işleri tarafından ivedilikle gerçekleştirilmektedir.

 

Soru: Güz döneminde kaldığım bir dersi bahar dönemi alabilir miyim?

Cevap: Hayır. Güz döneminde kalınan dersler bir sonraki güz döneminde ya da yaz okulunda, bahar döneminde kalınan dersler bir sonraki bahar döneminde ya da yaz okulunda alınabilir.

 

Soru: Not yükseltmek amacıyla geçtiğim bir dersi tekrar alabilir miyim?

Cevap: 2016 ve sonrası kayıtlı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla ders seçemeyeceklerdir. Bütün derslerini başarıyla tamamladığı halde not ortalaması 2,00 ‘ın altında olduğu için mezun olamayan öğrenciler Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Yönetmeliğinin altıncı fıkrasında belirtilen kredi sınırları içerisinde başarmış oldukları dersleri yeniden not yükseltmek amacıyla alabilirler. 2015 ve öncesi kayıtlı olan Lisans öğrencileri not yükseltmek amacıyla kredi sınırları içerisinde başarmış oldukları dersleri yeniden not yükseltmek amacıyla alabilirler.

 

Soru: Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinde hangi şubeyi seçeceğim ? 1 nolu şube mi C şubesi mi?

Cevap: Danışmanlarınız tarafından aksi söylenmedikçe Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinde 1 nolu şubeyi seçmelisiniz.

 

Soru: OBS'de ders seçimi yaptıktan sonra başka bir işlem yapmama gerek var mı?

Cevap: Öğrencilerimizin OBS'de dersleri seçtikten sonra KONTROL ET butonuna ardından KESİNLEŞTİR butonuna basarak ders kayıtlarını kesinleştirmesi gerekmektedir. Ayrıca, ders seçim haftası ve ekle-çıkar haftasında öğrencilerimizin günlük olarak OBS'ye girerek danışman hocalarından gelebilecek mesajlara yanıt vermeleri gerekmektedir.

 

Soru: Üniversite Seçmeli Dersi (USD kodlu ders) alacak mıyım?

Cevap: 3. Sınıf Öğrencileri Üniversite Seçmeli Ders havuzundan 5. ve 6. yarıyıllarında birer adet olmak üzere eğitim-öğretim süreleri boyunca toplam İKİ DERS almak zorundadır. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ders seçme ekranının sağ alt köşesinden "Tüm Dersleri Listele" butonuna tıklayarak açılan tüm üniversite seçmeli derslere ulaşabilirsiniz.

 

Soru: Mezuniyet için gerekli tüm derslerimi başarıyla tamamladım. Mezuniyetimi kim onaylıyor? Danışmanlar mı öğrenci işleri mi?

Cevap: Mezuniyet onaylamaları her yarıyıl sonunda öğrenci işleri tarafından yapılmaktadır. Danışmanlar tarafından yapılmamaktadır. Genel olarak, mezuniyet onaylamalarını öğrenci işleri her yarıyıl sonundaki tek ders sınavından sonra onaylamaktadır. Tek ders sınav tarihlerini akademik takvimden öğrenebilirsiniz. 

 

Soru: Çift Anadal Programı Nedir?

Cevap:  Anadal lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eğitim gördüğü bir programdır. Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, lisans programlarında anadal programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir. Çift anadal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru formu ve transkript ile ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 2.80 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Çift Anadal yönergesi için tıklayınız.

 

Soru: Yandal Programı Nedir?

Cevap:  Yandal programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır. Öğrenciler, yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir . Öğrencilerin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.80 olması gerekir.​ Yandal yönergesi için tıklayınız.