Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024

Gösterim: 2014

Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Kamu Hukuku- Özel Hukuk ayrımında bir Özel Hukuk Ana Bilim Dalıdır. Hukuk fakültelerinde Özel Hukuk Bölümü içerisinde yer almakla birlikte İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde İşletme Bölümü içerisinde yer almaktadır. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı'nın faaliyet alanı Ticaret Hukuku olup Ticaret Hukuku, “Ticari İşletme Hukuku” “Şirketler Hukuku” ve “Kıymetli Evrak Hukuku” olmak üzere üç genel alandan oluşmaktadır.

Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Akademik Personel
Doç. Dr. Metin Kılıç (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Baki Tuna Yazıcı