Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022

Gösterim: 2479

Bölüm Tanıtımı

İşletme Bölümü Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak 1992 yılında kurulmuştur. Bölüm; 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı Kanun'la kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dâhil edilmiştir. İşletme bölümünde İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması öğrenci isteğine bağlı olarak sürdürülmektedir.  

Örgün öğretim düzeyinde eğitim-öğretim verilmekte olan İşletme bölümünde eğitim faaliyetleri ve akademik faaliyetler aşağıda yer alan anabilim dalları bünyesinde yürütülmektedir:

  • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
  • Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
  • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
  • Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
  • Örgütsel Davranış Anabilim Dalı

Bölümde İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde İşletme (Tezli ve Tezsiz), Pazarlama Yönetimi (Tezli), Muhasebe ve Finansman (Tezli), Liderlik ve Küresel Girişimcilik (Tezli ve Tezsiz) yüksek lisans programlarının yanı sıra İşletme doktora ve Pazarlama doktora programları mevcuttur. 

İşletme bölümü işletme disiplininin her alanında öğrencilere kılavuzluk edecek, onların küresel işletmeciler olarak düşünebilme ve karar verebilme yeteneğini geliştirebilecek, kendi alanlarında uzman genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Bölüm 4 profesör, 7 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.