Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022

Gösterim: 2915

Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı

Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalının amacı değişen dünyanın koşullarını göz önüne alarak öğrencilerimize muhasebe ve finansman ile ilgili iş hayatlarında gereksinim duyabilecekleri bilgileri sağlamak, kamu ve özel sektör kurumların rekabet avantajı elde edebilmeleri ve etkin ve verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için gerekli olan muhasebe ve finansman eğitimi vermek ve ülkenin ekonomik gücüne katkıda bulunan ve ülkenin ekonomik sorunlarına çağın koşullarına uygun bir şekilde çözüm üreten kişiler yetiştirmektir.

Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Akademik Personel
Prof. Dr. Hasan Aydın Okuyan (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Metin Kılıç
Doç. Dr. Nida Abdioğlu
Doç. Dr. Burcu İşgüden Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mustafa Tuncer Çalışkan
Dr. Öğr. Üyesi Devran Deniz
Arş. Gör. Ömer Faruk Yıldırım