05 Haziran 2023

Gösterim: 2175

Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı

Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı, örgütsel davranışa ilişkin temel kavramların tanımlanabilmesi, örgüt içerisinde çalışan davranışlarının yorumlanması, çalışma yaşamındaki örgütsel yapıların birey ve grup davranışlarına olan etkilerinin analiz edilmesi,  konu ile ilgili görüşlerin ortaya koyulmasına dair çalışmalar yürütmektedir.

Ana Bilim Dalı bünyesinde, örgütsel davranış için temel zorluklar, örgütsel davranışın gelişimi, diğer bilim dalları ile ilişkiler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin değişimi, değişen iş ve çalışan ilişkileri, sosyal ve kültürel çevrenin değişimi, küresel çevrenin gelişimi, motivasyon ve iş tatmini, algılama, farklılıkların yönetimi, öğrenme ve yaratıcılık, çatışma ve çözüm yöntemleri, stres ve başa çıkma yolları, bireysel farklılıklar, kişilik ve yetenek, değer ve tutumlar, ruh hali ve duygular, örgütsel dizayn ve yapı, örgüt kültürü ve etik davranış, örgütsel değişim ve gelişim, iş grubu ve takımının doğası, liderlik, güç, politika, müzakere, örgütlerde etkili iletişim ve karar alma ve örgütsel öğrenme konularında eğitimler verilmektedir.

Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı Akademik Personel
Doç. Dr. Yavuz Tansoy Yıldırım (Ana Bilim Dalı Başkanı)