Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019

Gösterim: 1954

Program Yeterlilikleri

Lisans eğitimleri sonunda İşletme Bölümü’nün öğrencilerine sunduğu program yeterlilikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

  • Temel işletme bilgisinin ve bilimsel araştırma tekniklerinin kullanılabilmesi
  • Alana ilişkin karşılaşılabilecek problemlerin belirlenmesi, çözülebilmesi ve takım çalışmasına yatkınlığa yönelik becerilerin gerçekleştirilmesi
  • İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarının saptanması ve kullanılabilmesi
  • Mesleki ve etik anlayışa sahip olunarak topluma, kurumlara ve çevreye duyarlı işletmecilik anlayışının kazanılması
  • Alana ilişkin bilgilerin ve güncel araştırmaların takip edilerek yeterli düzeyde anlaşılabilmesi ve alanın meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunması
  • Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
  • Yaşam boyu öğrenme ve işletme alanındaki gelişmelerin takip edilmesine yönelik anlayışın kazanılması