Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024

Gösterim: 2630

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı'nın amacı, öğrencilere üretim yönetimi ve pazarlama disiplinleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri vermektir. Bu ana bilim dalı vesilesiyle öğrencilerimiz alan ile ilgili literatür bilgisine sahip olabilmekte, üretim ve pazarlama alanındaki bilgileri değerlendirme, sorgulama ve yorumlama becerisini elde edebilmektedirler. Bu ana bilim dalında verilen dersler neticesinde öğrencilerimiz üretim yönetimi ve pazarlama alanında kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri ve stratejiler geliştirebilecek, pazar araştırması yapabilecek ve yaratıcı pazarlama fikirleri oluşturabilecektir.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı Akademik Personel
Prof. Dr. Tülay Yeniçeri (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Aybeniz Akdeniz Ar
Doç. Dr. Hicran Özgüner Kılıç
Doç. Dr. Gülnil Aydın
Dr. Öğr. Üyesi Sercan Hatipoğlu
Arş. Gör. Sait Tahir Şeker