Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019

Gösterim: 2188

Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı

Uluslararası İlişkiler alanının temel aktörü olan devletlerin, birbirleriyle ilişkilerini, iç siyasal gelişmelerine de yer vermek suretiyle inceleyen siyasi tarih disiplinini Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Politika (Kuram) dersleri için bir temel oluşturması işlevi ile de göz önünde bulunduran Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı, genel (dünya) tarihi derslerinin dışında, lisans ve lisansüstü düzeyde yöntem (tarih yöntemi) ve özel siyasi tarih (Osmanlı ve Türk dış politikası, Avrasya ve Orta Doğu gibi bölgesel politika v.b.) alanlarında da dersler vermektedir.