Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019

Gösterim: 1924

Bölümün Amaç ve Hedefleri

Uluslararası İlişkiler bölümünün amacı, gelişmiş problem çözebilme yeteneği, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme becerisi, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında kapsamlı bir eğitimle mezunlarını akademik dünya ve uluslararası kurumlarda etkin biçimde rol almalarını sağlamaktır.

Bu kapsamda öğrencilerin bilgiye ulaşma ve bilgi üretme konusunda yeni yöntemleri takip edebilmeleri, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanmaları, mesleki, etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olmaları, etkili iletişim kurma becerisi edinebilmeleri, yabancı dil bilgisine sahip olmaları, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği alanları geliştirebilme ve destek sağlayabilme kapasitelerini zenginleştirmeye yönelik beceriler edinmeleri hedeflenmektedir.