Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019

Gösterim: 2483

AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı

AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalının amacı AB alanında uzmanlaşmış ve mesleki yeterliliğe sahip, AB-Türkiye İlişkileri, AB Tarihi, AB Hukuku ve Kurumsal Yapısı, AB İktisadı gibi konularda alanında uzman araştırmacılar yetiştirmektir. AB'nin siyasal yapısı, karar alma süreci, kurumları, politikaları, AB'ye yönelik teorik yaklaşımlar, AB üyesi devletlerin iç siyasal yapıları, AB'nin uluslararası sistemdeki yeri, AB-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin AB ile bütünleşme süreci ve iç yapı üzerindeki etkileri bölümün inceleme ve araştırma alanına girmektedir. Bunun yanında AB'nin uyguladığı politikalar, bu politikaların üye devletler üzerindeki etkileri ve AB'nin dış ilişkileri de çeşitli teorik yaklaşımlar çerçevesinde incelenmektedir.