Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019

Gösterim: 1921

Program Yeterlilikleri

Lisans eğitimleri sonunda Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün öğrencilerine sunduğu program yeterlilikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

  • Güncel uluslararası ilişkilerin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması
  • Uluslararası ilişkiler alanında temel kuramsal bilginin kazanılması
  • Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
  • Alanla ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmelerin kavranması
  • Analitik düşünme ve yazma becerisi ve takım çalışmasına yönelik yeteneklerin kazanılması
  • Uluslararası alanda meydana gelen güncel sorunların çeşitli bilgiler ve bakış açıları yardımıyla bilimsel çerçevede yorumlanarak değerlendirilebilmesi
  • Uluslararası İlişkiler alanına yönelik konuları anlayabilecek düzeyde yabancı dilbilgisine sahip olunması