Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020

Gösterim: 2376

Uluslararası Siyaset Ana Bilim Dalı

Uluslararası Siyaset  Ana Bilim Dalının temel çalışma alanları, uluslararası ilişkiler disiplinindeki kuramsal ve yöntemsel tartışmalar, güvenlik ve kimlik politikaları, küresel ve bölgesel alandaki tarihsel gelişmeler ve güncel sorunlardan oluşmaktadır. Ana Bilim Dalının önceliği, Uluslararası ilişkiler alanındaki öğrencilerin kuramsal ve kavramsal tartışmalar ile bölgesel ve küresel politika meselelerine daha derinlemesine odaklanmalarını sağlamaya yardımcı olmaktır.